Zo zorgt u voor een goede candidate experience bij de inzet van assessments

Bang dat het inzetten van assessments als onderdeel van een sollicitatieprocedure ten koste gaat van de candidate experience? Nergens voor nodig! Assessments geven juist waardevolle inzichten voor zowel de recruiter of HR als de kandidaat. Deze tips helpen bij een goede candidate experience. 

  1. Voorbereiding 

Om een sollicitant de procedure positief te laten beleven, is het van belang dat de kandidaat goed geïnformeerd wordt. Waarom wordt er gevraagd een vragenlijst in te vullen en wat gebeurt er met de resultaten? Wat wordt er verwacht en waarom? Hoe zit het proces in elkaar? 

Wij briefen de kandidaten altijd zorgvuldig, zodat al deze vragen beantwoord zijn én er ruimte is voor aanvullende vragen. 

  1. Belang van aandacht 

Wij geloven in persoonlijke aandacht en gaan dan ook persoonlijk in gesprek met de kandidaten. Dit doen wij al voordat we de sollicitant digitaal uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Hiermee zorgen we ervoor dat eventuele vragen beantwoord zijn en de kandidaat weet wat er van hem verwacht wordt.

  1. Persoonlijke evaluatiegesprekken 

De uitkomsten van de analyse worden door een gecertificeerde trainer besproken met de kandidaat. Het is belangrijk dat de inzichten op een juiste manier geïnterpreteerd worden en er ruimte is om dit te bespreken. Ook kunnen aannames op deze manier gevalideerd worden, of juist aanvullende inzichten geven. Zo komen we tot een nog completer beeld van de kandidaat.

Daarnaast ontvangt de kandidaat altijd een rapport en tips voor zelfontwikkeling. Een win-win situatie.

Vraag een voorbeeldrapport aan