De nieuwe organisatie

De pandemie heeft onze wereld op alle facetten in een andere stand gezet, waardoor we in de toekomst deels vanuit huis en deels op kantoor de werkzaamheden zullen uitvoeren. Deze nieuwe situatie levert nadelen maar zeker ook voordelen op voor de werkgever en werknemer. Minder reistijd, meer zelfstandigheid en flexibele invulling geven aan de inhoud van werkzaamheden en aan de werktijden, schaalvergroting, et cetra.

Deze veranderingen vereisen een andere kijk op organisatorische processen en veel meer aandacht vanuit de werkgeverszijde voor de factor mens. Vitaliteit, welzijn en wendbaarheid zullen meer op de voorgrond treden. Daarom is het belangrijk dat de stijl van leidinggeven en weten waartoe uw medewerker in staat is te ondersteunen en te meten. GezondEffect creëert en ondersteunt met haar (interventie)programma’s online de mogelijkheden om de nieuwe organisatie in betere banen te leiden. Het borgt en zorgt voor een continuïteit. Het houdt het ziekteverzuim op afstand laag, de productiviteit op gewenst niveau, brengt gezondheid en welzijn bij de medewerker en een aangename werkcultuur. Het is belangrijk dat medewerkers elkaar blijven vinden en leren om hun eigen regie te pakken en wendbaar te worden, óók op afstand.

Dit levert de organisatie meer financiële voordelen dan alleen minder kantoorruimte, minder reiskosten of minder kilometers. Nog een grote bijdrage die het een organisatie levert, die ook aan de gezondheid en welzijn werkt van haar medewerkers, is dat de CO2 uitstoot aanzienlijk wordt verminderd en een gezondere wereld ontstaat waarin de ook de komende generatie een toekomst hebben.