Stappen zetten? Zo stimuleert u een gezonde leefstijl onder uw medewerkers

Als werkgever, wilt u de gezondheid van medewerkers bevorderen en ziekte voorkomen. Een bedrijf bespaart zo niet alleen kosten door een lager ziekteverzuim, gezonde mensen hebben ook een hogere productiviteit en zorgen voor betere bedrijfsresultaten. We presenteren u graag de eerste stappen naar een vitale organisatie. Uw organisatie in topconditie! 

Op een effectieve manier gezond gedrag bij mensen bevorderen 

Om het gedrag van mensen te veranderen, is het belangrijk de aanpak aan te laten sluiten op de mensen. Onze aanpak voor het stimuleren van een gezonde leefstijl is dan ook persoonlijk, integraal en gericht op duurzame gedragsverandering en bewustwording. 

Integrale aanpak

Kijk niet alleen naar het individu, maar ook naar de omgeving. Hoe zijn de omgevingsfactoren op werk en privé? Ongezond gedrag is niet alleen het gevolg van individuele keuzes en gedragingen, maar ook iemand zijn leef-, werk- en woonomgeving heeft invloed. Routines en gewoontes bepalen voor een groot deel het voeding- en beweeggedrag. Welke aanpassingen kunnen er gemaakt worden waardoor het gemakkelijker is een andere gewoonte aan te leren? 

Gezonde werkomgeving

Gezondheidscultuur 

De bedrijfscultuur en gedragingen van collega’s hebben invloed op keuzes van individuen. Hebben collega’s de gewoonte om samen een sigaretje te roken? Wordt een collega die dieet is, gesteund door zijn collega’s? Onderzoek welke gedragsfactoren de gezondheid positief of negatief beïnvloeden. 

Omgevingsfactoren op het werk 

Door de aanwezigheid van rookruimtes, maakt u het medewerkers moeilijker om te stoppen met roken. En hoe zit het eigenlijk met het voedsel dat wordt aangeboden in de kantine? Is de lift in een gebouw beter zichtbaar dan de trap? Dan is de kans ook groter dat mensen de lift nemen. 

Veel keuzes gaan automatisch doordat iets in het zicht is of routine. Gezond gedrag kan gestimuleerd worden door de goede en gezonde keuzes makkelijker en aantrekkelijker te maken. Hierbij wordt het gedrag gestuurd, zonder dat de keuzevrijheid van de mens wordt weggenomen. 

Bewustwording

Zijn uw medewerkers zich bewust van de invloed van hun voedingskeuzes op hun welzijn en de gezondheid? Bewustzijn maakt het makkelijker om aandacht, emoties, impulsen en gedrag te sturen. Wanneer mensen beter in staat zijn dit te sturen, zullen zij beter in staat zijn om langetermijndoelen (zoals een gezond gewicht) na te streven en kortetermijnverleidingen (zoals chips of een biertje) te weerstaan. Hoe hoger de intrinsieke motivatie is, hoe beter men het gewenste gedrag kan volhouden. Onze vitaliteitsexperts begeleiden mensen van automatisch gedrag (gewoontes en impulsen) naar gecontroleerd gedrag in lijn met de motivatie en doelen. 

Aanpak: stap voor stap

Stap 1: Analyseren van de gezondheid

 • Welke problemen zijn er? 
 • Spelen bepaalde problemen bij bepaalde groepen? 
 • Wat zijn de gevolgen als er niets aan het probleem gedaan wordt? 

Stap 2: Analyseren van het gedrag en de omgeving

 • Hoe kijken de mensen tegen gezondheid aan? 
 • Wat motiveert hen in het dagelijks leven? 
 • Welke barrières ervaren zij? 
 • Waarvoor komen zij in beweging? 
 • Wat zijn hun wensen en behoeften? 
 • Wat veroorzaakt de gezondheidsproblemen? 
 • Wat zien zij als voordelen en nadelen van het gewenste gedrag? 
 • Is de person al bereid om gezonder gedrag te vertonen? 
 • Wordt de gedragsverandering al voorbereid of uitgevoerd?  

Dit helpt om een succesvolle aanpak te ontwikkelen. De aanpak moet immers aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de mensen. Deze fase helpt om drijfveren te herkennen en te begrijpen hoe ze gestimuleerd kunnen worden om zelf gezonde keuzes te maken. 

Stap 3: Analyseren van factoren van gedrag

 • Wat zijn de belangrijkste en makkelijkst veranderbare factoren die het gedrag beïnvloeden? 
 • Denk aan kennis, houding, vaardigheden, sociale omgeving, fysieke omgeving 

Gedrag is vaak onbewust, een automatisch proces. Onbewust gedrag kan beïnvloed worden door de omgeving te veranderen. 

Stap 4: Interventiekeuze

 • Welke aanpak past bij het doel en de doelgroep? 

Stap 5: Interventie-implementatie en verspreiding

 • Uitvoering 

Stap 6: Evaluatie 

 • Moet de aanpak nog ergens bijgesteld worden?

Meer weten over het stimuleren van een gezonde leefstijl bij uw medewerkers en onze op maat gemaakte vitaliteitsprogramma’s?