Human Capital Management: deze 3 vragen zijn essentieel

Human Capital Management, ofwel menselijk kapitaalmanagement, gaat om het sturen, benutten en ontwikkelen van medewerkers (het menselijk kapitaal van een organisatie). Dit wordt gedaan zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan het succes, de groei en het behalen van de organisatiedoelstellingen. De volgende vragen staan hierbij centraal: 

1. Wat wil een medewerker? → motivatie 

2. Wat weet een medewerker? → kennis 

3. Wat kan een medewerker? → competenties 

Wanneer er inzicht is in de motivatie, kennis en competenties van medewerkers, kunnen deze vervolgens gekoppeld worden aan de doelstellingen van een bedrijf. 

Wij geven u en uw medewerkers graag inzicht met behulp van onze persoonlijkheidsanalyses, capaciteitentesten en coaching. 

💡 Door te werken met leer- en ontwikkelplannen voor medewerkers verhoogt u de productiviteit, betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers.  

“Ik heb de vragenlijst Factors ingevuld en heb het rapport besproken met de GezondEffect-coach. Ik ben uitgedaagd om na te denken over de invloed van mijn houding en gedrag op mijn collega’s en werk. Dit heeft erg waardevolle inzichten opgeleverd. Vervolgens hebben we ontwikkelpunten geselecteerd aan welke ik het meeste aandacht wil geven. Hieraan hebben we activiteiten gekoppeld. We hebben mogelijkheden besproken om te oefenen met bepaalde taken en situaties, om zo de bijbehorende vaardigheden te verbeteren. Ik heb mijn ontwikkelpunten ook met mijn manager besproken. Ik ben mij niet alleen bewust geworden van mijn kwaliteiten en ontwikkelpunten, maar weet ook hoe ik deze aan kan gaan pakken.” – P. de Jong 

Hoe goed zorgt u al voor het menselijk kapitaal binnen uw bedrijf? 

Meer weten over medewerkersontwikkeling voor uw organisatie? Vraag een gratis adviesgesprek aan.