Header-Workshops-02

 
De speerpunten van de GezondEffect workshops zijn: plezier, interactie, ervaren, begrijpen. Wij ‘dagen de deelnemers uit’ bewuster om te gaan met de aspecten van gezond leven en werken en zetten aan tot gedragsverandering. De workshops worden gegeven door speciaal getrainde coaches en begeleiders.

Bedrijfsgezondheidsdagen (BGD)

Bij bedrijfsgezondheidsdagen kan er gekozen worden uit diverse onderdelen en zoals: bewegen, gezonde voeding, ontspanning, verwennen, relaxen, informeren, sport, etc.

Gezondheidsmarkt

Deze markten hebben als doel werknemers kennis te laten maken met diverse leefstijlonderwerpen.

Fris en Vitaal

Deze workshop gaat over lichaamshygiëne in relatie tot een gezonde leefstijl. Het doel is om de werknemers op een aantrekkelijke en uitnodigende wijze te informeren en te laten nadenken over eigen lichaamshygiëne. Tevens het aanreiken van een ‘kapstok’ om in er het dagelijks leven meer aandacht aan te geven.