Header-ifeelgood

iFeelGood-traject

GezondEffect heeft voor bedrijven het iFeelGood-traject ontwikkeld. Dit is een programma die gedurende 8 maanden medewerkers praktisch en doelgericht ondersteunt bij het verbeteren van vitaliteit. De werkwijze wordt getypeerd door veel doen en ervaren, afgewisseld met het opdoen van kennis. De begeleiding vindt plaats door een persoonlijke coach en is gericht op veranderen vanuit eigen kracht.

SandwichDe volgende 5 leefstijlthema’s komen aan bod:

B – meer Bewegen
R – stoppen met Roken
A – minder Alcohol
V – gezonde Voeding
O – Ontspanning

 

De uitgangspunten voor het iFeelGood-traject:

Aandacht voor alle medewerkers – Fun!
Positief prikkelende, resultaatgerichte aanpak
Workshops die bewustwording op gang brengen
Aanhaken bij medewerkers die minder met gezondheid bezig zijn
Eigen verantwoordelijkheid voor je gezondheid en je inzetbaarheid
Investeren in jezelf – sterker worden in algemene zin betekent ook beter omgaan met tegenslagen
Onderwerp leefstijl in relatie tot werk wordt op de agenda gezet
Vergroten teamgevoel, sociale aspecten, betrokkenheid
Positief imago voor bedrijf – het is een investering maar ook een cadeau voor de medewerkers

Wilt u meer weten over het IFeelGood-traject in uw bedrijf?
Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.